Copyright©2006CityNet

All rights reserved.

Gu, Lu - Артистични специални оловни глазури

800-1000°C

 

*при закупуване на по-малко от 1 кг цената се увеличава с 15%
*минимално количество за поръчка - 100 грама

 

Специалните артистични глазури от Gu и Lu - сериите са цветни, бляскави или полуматови с много впечатляващ вид, със съдържание на PbO от 40-90%. В тази връзка те изобщо не са подходящи за съдове за хранене. Температурния диапазон за печене е 880-1000°C за Lu-серията и 940-1000°C за Gu-серията. При по-високи температури се свличат. На тяхната повърхност се издигат нехомогенни елементи, някои от тях кристализират или образуват малки зони (криспе). Тези ефекти се получават като резултат от различното повърхностно напрежение на компонентите които се отстраняват от глазурата по време на нейното охлаждане. Тези глазури не са много надеждни от гледна точка на репродукцията; техния завършен вид зависи от много фактори: глинената основа, дебелина на слоя на глазурата, кривата на печене и охлаждане, местоположението им в пещта, атмосферата в пещта и т.н. Те са подходящи за глазиране на изделия както с бяла, така и с цветна глинена основа с по-висок КТР a > 75o10-7K-1, върху основи с a < 70o10-7K-1 те се напукват.

 

Gu 217 91 Lu 598 91
синьо сиво тъмно кафяво
47.0% PbO
Цена 21.06 лв
58.9% PbO
Цена 19.92 лв

 

Всички цени са за 1кг с ДДС в лева !

назад