Copyright©2006CityNet

All rights reserved.

Характеристики Натриев Фелдшпад 
 
Химичен анализ Загуба от накаляване % 0,21  
SiO2 % 69,22  
Al2O3 % 19,88  
TiO2  % 0,06 max 0,07
Fe2O3 % 0,05 max 0,08
CaO % 0,45  
MgO % 0,08  
Na2O % 9,48 min 9,3
K2O % 0,40  
Размер     - 300 µ  
 
Колорометрични стойности  
       L +a +b  
1180  C 96,76 0,93 2,81  
1200  C 95,78 0,63 3,45  
1240  C 79,08 -1,04 10,28  
1300  C 80,41 -0,95 6,34  
1325  C 72,6 -0,55 2,68  
 
Анализ на материалното съотношение  
Каолинит 9,68 %  
Натриев Фелдшпад 80,26 %  
Калиев Фелдшпад 2,37 %  
Кварц 8,13 %  

 

 

назад