Copyright©2006CityNet

All rights reserved.

Термодиск
Стока Цена за 1 бр. с ДДС (лв)
- Температурен диск...............880-1090°С
2.20
 
Термодиск. Използва се за измерване на реалната температура в пещите. Също така чрез него може да се провери как е разпределена температурата в различните части на пещта (дали пече равномерно навсякъде).
Начин на употреба. Дисковете се поставят в мястото на пещта където искате да измерите температурата. След като цикъла на печене завърши дисковете се измерват с микрометър (с точност до 0,01мм). Температурата се изчислява според размера на диска както е дадено в таблицата по-долу.
За перфектни резултати препоръчителната скорост е 150°С/час!
Скала на температурните отклонения чрез ТЕРМО ДИСК
mm
°C
mm
°C
mm
°C
mm
°C
mm
°C
mm
°C
19,83
880
19,55
946
19,27
981
18,99
1011
18,70
1039
18,40
1067
19,82
883
19,54
947
19,26
982
18,98
1012
18,69
1040
18,39
1068
19,81
887
19,53
949
19,25
983
18,97
1013
18,67
1041
18,38
1069
19,80
890
19,52
950
19,24
985
18,96
1014
18,66
1042
18,37
1070
19,79
893
19,51
951
19,23
986
18,95
1015
18,65
1043
18,36
1071
19,78
896
19,50
953
19,22
987
18,94
1016
18,64
1044
18,35
1072
19,77
899
19,49
954
19,21
988
18,93
1017
18,63
1045
18,33
1073
19,76
902
19,48
955
19,20
989
18,92
1018
18,62
1046
18,32
1074
19,75
905
19,47
956
19,19
990
18,91
1019
18,61
1047
18,31
1075
19,74
907
19,46
958
19,18
991
18,90
1020
18,60
1048
18,30
1076
19,73
910
19,45
959
19,17
992
18,89
1021
18,59
1049
18,29
1077
19,72
913
19,44
960
19,16
993
18,88
1022
18,58
1050
18,27
1078
19,71
916
19,43
961
19,15
995
18,86
1023
18,57
1051
18,26
1079
19,70
918
19,42
963
19,14
996
18,85
1024
18,56
1052
18,25
1080
19,69
921
19,41
964
19,13
997
18,84
1025
18,55
1053
18,24
1081
19,68
924
19,40
965
19,12
998
18,83
1026
18,54
1054
18,23
1082
19,67
927
19,39
966
19,11
999
18,82
1027
18,53
1055
18,22
1083
19,66
930
19,38
968
19,10
1000
18,81
1028
18,52
1056
18,21
1084
19,65
931
19,37
969
19,09
1001
18,80
1029
18,51
1057
18,20
1085
19,64
933
19,36
970
19,08
1002
18,79
1030
18,50
1058
18,18
1086
19,63
934
19,35
971
19,07
1003
18,78
1031
18,49
1059
18,17
1087
19,62
936
19,34
973
19,06
1004
18,77
1032
18,48
1060
18,16
1088
19,61
937
19,33
974
19,05
1005
18,76
1033
18,46
1061
18,15
1089
19,60
939
19,32
975
19,04
1006
18,75
1034
18,45
1062
18,14
1090
19,59
940
19,31
976
19,03
1007
18,74
1035
18,44
1063
19,58
942
19,30
978
19,02
1008
18,73
1036
18,43
1064
19,57
943
19,29
979
19,01
1009
18,72
1037
18,42
1065
19,56
945
19,28
980
19,00
1010
18,71
1038
18,41
1066
 
*Всички цени са в лева с ДДС