Copyright©2006CityNet

All rights reserved.

Термодиск
Стока Цена за 1 бр. с ДДС (лв)
- Температурен диск...............880-1090°С
1.98
 
Термодиск. Използва се за измерване на реалната температура в пещите. Също така чрез него може да се провери как е разпределена температурата в различните части на пещта (дали пече равномерно навсякъде).
Начин на употреба. Дисковете се поставят в мястото на пещта където искате да измерите температурата. След като цикъла на печене завърши дисковете се измерват с микрометър (с точност до 0,01мм). Температурата се изчислява според размера на диска както е дадено в таблицата по-долу.
За перфектни резултати препоръчителната скорост е 150°С/час!
Скала на температурните отклонения чрез ТЕРМО ДИСК
mm
°C
mm
°C
mm
°C
mm
°C
mm
°C
mm
°C
19,76
880
19,54
940
19,32
980
19,10
1010
18,88
1038
18,66
1067
19,75
883
19,53
942
19,31
982
19,09
1011
18,87
1039
18,65
1068
19,74
886
19,52
944
19,30
984
19,08
1012
18,86
1040
18,64
1069
19,73
889
19,51
946
19,29
985
19,07
1014
18,85
1042
18,63
1071
19,72
892
19,50
948
19,28
986
19,06
1015
18,84
1043
18,62
1072
19,71
895
19,49
950
19,27
988
19,05
1016
18,83
1044
18,61
1073
19,70
898
19,48
952
19,26
989
19,04
1017
18,82
1045
18,60
1075
19,69
901
19,47
954
19,25
990
19,03
1019
18,81
1047
18,59
1076
19,68
904
19,46
957
19,24
992
19,02
1020
18,80
1048
18,58
1078
19,67
907
19,45
959
19,23
993
19,01
1021
18,79
1049
18,57
1079
19,66
910
19,44
961
19,22
994
19,00
1022
18,78
1051
18,56
1080
19,65
912
19,43
963
19,21
996
18,99
1024
18,77
1052
18,55
1082
19,64
915
19,42
965
19,20
997
18,98
1025
18,76
1053
18,54
1083
19,63
918
19,41
967
19,19
999
18,97
1026
18,75
1055
18,53
1084
19,62
920
19,40
969
19,18
1000
18,96
1027
18,74
1056
18,52
1086
19,61
922
19,39
971
19,17
1001
18,95
1029
18,73
1057
18,51
1087
19,60
925
19,38
973
19,16
1002
18,94
1030
18,72
1059
18,50
1088
19,59
928
19,37
974
19,15
1004
18,93
1031
18,71
1060
18,49
1090
19,58
930
19,36
975
19,14
1005
18,92
1032
18,70
1061
19,57
932
19,35
977
19,13
1006
18,91
1034
18,69
1063
19,56
935
19,34
978
19,12
1007
18,90
1035
18,68
1064
19,55
937
19,33
979
19,11
1009
18,89
1036
18,67
1065
 
*Всички цени са в лева с ДДС