Copyright©2006CityNet

All rights reserved.

Термодиск
 
Стока Цена за 1 бр. с ДДС (лв)
- Температурен диск...............880-1090°С
1.80
 
Термо диск. Използва се за измерване на реалната температура в пещите. Също така чрез него може да се провери как е разпределена температурата в различните части на пещта (дали пече равномерно навсякъде).
Начин на употреба. Дисковете се поставят в мястото на пещта където искате да измерите температурата. След като цикъла на печене завърши дисковете се измерват с микрометър (с точност до 0,01мм). Температурата се изчислява според размера на диска както е дадено в таблицата по-долу.
Скала на температурните отклонения чрез ТЕРМО ДИСК
mm °C mm °C mm °C mm °C mm °C mm °C
19,76 880 19,54 940 19,32 980 19,10 1010 18,88 1038 18,66 1067
19,75 883 19,53 942 19,31 982 19,09 1011 18,87 1039 18,65 1068
19,74 886 19,52 944 19,30 984 19,08 1012 18,86 1040 18,64 1069
19,73 889 19,51 946 19,29 985 19,07 1014 18,85 1042 18,63 1071
19,72 892 19,50 948 19,28 986 19,06 1015 18,84 1043 18,62 1072
19,71 895 19,49 950 19,27 988 19,05 1016 18,83 1044 18,61 1073
19,70 898 19,48 952 19,26 989 19,04 1017 18,82 1045 18,60 1075
19,69 901 19,47 954 19,25 990 19,03 1019 18,81 1047 18,59 1076
19,68 904 19,46 957 19,24 992 19,02 1020 18,80 1048 18,58 1078
19,67 907 19,45 959 19,23 993 19,01 1021 18,79 1049 18,57 1079
19,66 910 19,44 961 19,22 994 19,00 1022 18,78 1051 18,56 1080
19,65 912 19,43 963 19,21 996 18,99 1024 18,77 1052 18,55 1082
19,64 915 19,42 965 19,20 997 18,98 1025 18,76 1053 18,54 1083
19,63 918 19,41 967 19,19 999 18,97 1026 18,75 1055 18,53 1084
19,62 920 19,40 969 19,18 1000 18,96 1027 18,74 1056 18,52 1086
19,61 922 19,39 971 19,17 1001 18,95 1029 18,73 1057 18,51 1087
19,60 925 19,38 973 19,16 1002 18,94 1030 18,72 1059 18,50 1088
19,59 928 19,37 974 19,15 1004 18,93 1031 18,71 1060 18,49 1090
19,58 930 19,36 975 19,14 1005 18,92 1032 18,70 1061    
19,57 932 19,35 977 19,13 1006 18,91 1034 18,69 1063    
19,56 935 19,34 978 19,12 1007 18,90 1035 18,68 1064    
19,55 937 19,33 979 19,11 1009 18,89 1036 18,67 1065  
 
*Всички цени са в лева с ДДС