Copyright©2006CityNet

All rights reserved.

Фрити

*при закупуване на по-малко от 10 кг от даден артикул цената се увеличава с 15%

 

Вид КТР
10-7K-1
Препоръчителна температура на печене Цена за 1кг с ДДС (лева)
Fr 003 Ефектна фрита 110 920 -1000 4.80
Fr 009 Цирконова фрита 60 975 - 1100 4.30
- Безоловен флюс 99 750 - 850 3.30
Fr 007 Безоловна фрита 56 980 - 1100 3.30

 

Ефектна фрита. Подходяща е за приготвянето на ефектни глазури - авантюрини, раку, кракле и т.н.
Безоловен флюс. Обикновено се използва за добавка към други фрити. Той понижава температурата на печене и повишава КТР на глазурите.
Трудно се мели самостоятелно, особено при мокро мелене.
Безоловна прозрачна фрита. Препоръчителна температура на печене 980-1100°C. Добавяне на каолин при меленето - 4-12%, в зависимост от температурата на печене, вида на глината и т.н.Подходяща е за глазиране на изделия както с бяла така и с цветна глинена основа с КТР a20-500°C= 54-70·10-7K-1. В случай на по-ниска температура на печене или по-дебел слой нанесена глазура, глазурата може да загуби прозрачността си и да се замъгли, повече или по-малко.
Препоръчва се добавянето на 5-15% безоловен флюс за понижаване на температурата на печене.
Могат да се оцветяват с керамични оцветители като се добави 1-6% оцветител.

Всички цени са с ДДС в лева !

назад