Copyright©2006CityNet

All rights reserved.

Инструкции и съвети за фюзиране

с флоатно стъкло

 


 

Температурна програма за ПЪЛЕН фюзинг с флоатно стъкло
1. до 500°C - 60 минути
2. 500°C до 850°C - 0 минути
3. задръжка на 850°C - 20 минути
4. изстиване 850°C до 580°C - 0 минути
5. задръжка на 580°C - 20 минути
6. изстиване 580°C до 520°C - 0 минути (за безоловните цветове)
6. изстиване 580°C до 500°C - 0 минути (за оловните цветове)
7. задръжка на 520°C - 20 минути (за безоловните цветове)
задръжка на 500°C - 20 минути (за оловните цветове)
8. Пещта изключва и се оставя да изстине до стайна температура
"0 минути" означава възможно най-бързо
Важно:
Всички посочени по-горе цифри се отнасят за лист флоатно стъкло тежащ 500 грама с "нормално" количество нанесен цвят. Ако листа стъкло е по-тежък се променя времето на задръжката, НЕ ТЕМПЕРАТУРАТА! Тоест колкото пъти е по-тежък или по-лек листа стъкло (от 500 грама), с толкова пъти се увеличава или намалява времето
на задръжката (от 20 минути).
Пример: Ако листа е 250 грама - задръжките са по 10 минути
Например: Ако листа е 750 грама - задръжките са по 30 минути
Например: Ако листа е 1000 грама - задръжките са по 40 минути
За предпазване от ДЕВИТРИФИКАЦИЯ се препоръчва, както при нагряване, така и при изстиване, температурния интервал 600 - 70 да се преминава ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗО Девитрификация също може да се получи при твърде дълга задръжка на най-високата температура.
Ако все пак се получи девитрификация се препоръчва изпозването на глазура за стъкло.

 

назад