Copyright©2006CityNet

All rights reserved.

Инструкции и съвети за слъмпинг

 


 

Новите неизпозвани керамични форми за слъмпинг се сушат предварително на 60°C за
120 минути.
За да се предотврати залепването на стъклото, повърхността на формата се намазва с
четка или се напръсква с пулверизатор с огнеупорна ангоба за фюзинг на тънък слой.
После формите се подсушават на 60°C за 30 минути.
Забележка:Преди повторно нанасяне на ангоба, старото покритие се избърсва с влажна
кърпа.
Температурна програма за слъмпинг със стъкло 4 мм
1. до 510°C - 200 минути
2. 510°C до 760°C (макс. 780°C) - 0 минути
3. задръжка на 760°C (макс. 780°C) - 3-6 минути
4. изстиване 760°C до 520°C - 0 минути
5. задръжка на 520°C - 30 минути (до 45 мин. за по-сложни форми)
6. изстиване 520°C до 460°C - 60 минути
7. Пещта изключва и се оставя да изстине до стайна температура
"0 минути" означава възможно най-бързо
Важно:
Всички посочени по-горе цифри се отнасят за стъкло с дебелина 4 мм. Ако стъклото е
по-дебело или по-тънко се променят времената във всяка стъпка, НЕ ТЕМПЕРА-
ТУРАТА!
Тоест колкото пъти е по-дебело илипо-тънко стъклото (от 4 мм), с толкова пъти
се увеличава или намалява времето във всяка стъпка.
Пример: Ако стъклото е 2 мм - загряването до 520°C е 100 минути, и т.н.
Наприме Ако стъклото е 6 мм - загряването до 520°C е 300 минути, и т.н.
Наприме Ако стъклото е 8 мм - загряването до 520°C е 400 минути, и т.н.
Уверете се, че пещта е напълно изстинала преди да я отворите! 
Дадената по-горе температурна програма за слъмпинг е ИНДИКАТИВНА и не е
гаранция за перфектни резултати!!!

 

назад