Copyright©2006CityNet

All rights reserved.

Изолационни тухли

 


Марка

Размер /мм/

Класификационна температура

Цена за 1 брой
лева (с ДДС)

23HD

230x114x64

1260°C

5.25

24

230x114x64

1300°C

6.00

Тухлите се предлагат с стандартни размери в правоъгълна, клиновидна, радиална и други форми, но могат да се произведат и с размери и форма по поръчка. В таблицата по-долу са представени характеристиките на различните марки тухли, в зависимост от техните показатели - компоненти, класификационна температура и т.н.

Марка

Химичен анализ

Класификац. температура

Якост

Обемна

плътност

Коефициент на термично разширение 20-1000 °C

Термична проводимост

Al2O3

SiO2

Fe2O3

400°C

600°C

800°C

1000°C

1200°C

%

%

%

°C

Mpa

kg.m-3

10-7K-1

W.m-1.K-1

Изолационни тухли

23

45

50 

0.7

1260

1.2

500

50

0.17

0.19

0.22

0.25

 

23HD

45

55 

0.7

1260

1.2

580

50

0.19

0.23

0.27

0.30

 

24

55

44 

0.7

1300

4

1000

50

0.28

0.35

0.37

0.40

0.43

28

62

35

0.8

1540

4

900

44

 

0.35

0.37

0.40

0.43

30

74

25

0.3

1650

5

1100

55

 

0.44

0.46

0.51

0.58

32

78

21

0.2

1760

3.1

1200

 

0.60

0.61

0.62

0.63

33

91

8

0.2

1800

12

1300

 

 

0.96

0.97

0.98

1.04

34

99

0.1

0.0

1840

12

1500

 

 

1.40

1.32

1.32

1.59

Посочените по-горе данни са средни стойности установени чрез стандартни методи за тестване в лаболатории.
Данните имат за цел да дадат обща информация и не би трябвало да се използват за спецификационни цели или гарантирани стойности.